Algemene voorwaarden

Voor iedere afspraak, behandeling, aanbieding, bezoek of anderszins contact bij en/of tussen;

1) MARIËMMA Nagelstudio & Magneetsieraden als ook Energetix Goirle (als zelfstandig distributeur) vervolgens te noemen; MARIËMMA, en

2) De klant, vervolgens te noemen; u

zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk door en met instemming van beide partijen hiervan word afgeweken.


1. BEZOEK AAN DE SALON

1.1 U bent van harte welkom bij MARIËMMA voor uw behandeling en/of aankopen tijdens de openingstijden van de salon, welke op deze website en andere media, zoals bijvoorbeeld Facebook en Google, bekend gemaakt worden.

1.2 MARIËMMA zal ten alle tijden proberen uw bezoek aan de salon een positieve, prettige en persoonlijke ervaring te laten zijn. Dit betekent dat ik uw behandeling zo goed mogelijk, met maximale kwaliteit en technische kennis zal uitvoeren voor zover dit binnen mijn macht ligt.

1.3 Indien u de salon bezoekt, gaat u akkoord met de geldende maatregelen en aanwijzingen, om de door u gewenste behandeling optimaal te kunnen laten uitvoeren. Hieronder wordt i.i.g. verstaan:

+ dat u op het afgesproken tijdstip aanwezig bent,

+ dat u niet zonder overleg uw mobiel kunt gebruiken of in uw tas kunt grijpen tijdens de behandeling, indien kans bestaat dat uw kunstnagels beschadigen.

+ dat u in gezonde conditie de salon bezoekt

1.4 Aangezien MARIËMMA met professionele zorg uw behandeling uitvoert, is zij niet verantwoordelijk voor schade aan uw nagels indien u de aangebrachte producten/kunstnagels zelf (actief) verwijdert of als het kunstproduct door een incident/trauma van uw natuurlijke nagel(s) word getrokken.

1.5 Voor aangebrachte kunstnagels/verstevigingen geldt een garantie termijn van 7 dagen. Schade als gevolg van een technische onvolkomenheid wordt gratis herstelt. Hiervoor dient de melding van de schade binnen deze 7 dagen te geschieden, anders kan hier geen aanspraak op worden gemaakt. MARIËMMA zal proberen uw schade zo spoedig, echter mogelijk binnen de mogelijkheden van mijn agenda, te herstellen.


2. AFSPRAAK

2.1 Een afspraak die door partijen telefonisch, schriftelijk of via gangbare (social)media is gemaakt en genoteerd in de agenda van MARIËMMA zijn wettelijk bindend.

2.2 Indien u een afspraak wenst te annuleren of verzetten naar een andere tijd en/of datum dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Bij voorkeur via Whatsapp of telefonisch. Andere media zijn ook mogelijk maar kunnen tot vertraging in de afwerking leiden waardoor de termijn van 24 uur discutabel kan worden.

2.3 Indien u uw gemaakte afspraak niet tijdig annuleert of niet verschijnt op de afspraak, zonder dit tijdig te hebben gemeld, is MARIËMMA gerechtigd u een factuur te sturen voor 50% van de kosten van de geplande behandeling, vermeerderd met administratie kosten.

2.3.....


[ DEZE VOORWAARDEN WORDEN zsm VERDER UITGEWERKT ]

Tot dan zijn algemene zakelijke en humanitaire omgangsvormen en beleefdheden van toepassing, voor zover deze niet volgens de Nederlandse wetgeving nader worden aangeduid.

Privacy verklaring

Bij MARIËMMA Nagelstudio & Magneetsieraden als ook Energetix Goirle, kunt u vertrouwen op een terughoudende verzameling en opslag van uw privé gegevens.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het naar behoren uitvoeren van behandelingen, leveren van door u gewenste diensten en voor de noodzakelijke interactie tussen MARIËMMA en/of ENERGETIX Goirle en u als cliënt/relatie.  

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en optimaal beveiligd met gerenomeerde software.

Indien uw persoonlijke gegevens noodzakelijkerwijs neergelegd zijn bij derden, gelden de privacyvoorwaarden en verwerkings methoden van die partijen. Derde partijen zijn bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot; PostNL, T-Mobile, Energetix Bingen, Google contacten.

Deze partijen zijn 'verwerkers' van gegevens, noodzakelijk voor functionele uitvoering van mijn diensten met gerechtvaardigd belang . U kunt altijd de 'verwerkers overeenkomst' hiervan opvragen en inzien.  

Bij vragen kunt u contact met mij opnemen.